logo

25 nye fritidsboliger igangsatt i Aure i 2016.

I følge statistikk fra SSB ble det igangsatt bygging av 25 nye fritidsboliger i Aure i 2016, mot 17 året før. Vi ser nå at markedsføringen av Aure som hytte og fritidskommune, via HYTTEiAURE.NO begynner å gi resultater.