MeierietI

BYGG-COMPAGNIET AS

Bygg-Compagniet er et av de største byggefirmaene i Aure, og er lokalisert i det gamle meieribygget ved kaia i Aure sentrum.

 

 

 

HYTTER OG BOLIGER 

Fullstendig prosjektering med
- tegninger
- beskrivelser
- statiske beregninger
- søknadsdokumenter

Mulighet for betydelig egeninnsats

Kontinuerlig og oversiktlig budsjettkontroll

Snekkere med fokus på detaljer som gir bygg med fornøyde og stolte eiere

Byggeklare boligtomter i Myra boligfelt

Byggeklare hyttetomter i Sandvikbugen hyttefelt

HVIS KVALITET ER VIKTIG?
VÆR SMART - VELG RIKTIG!