Artiklene

logo

25 nye fritidsboliger igangsatt i Aure i 2016.

I følge statistikk fra SSB ble det igangsatt bygging av 25 nye fritidsboliger i Aure i 2016, mot 17 året før. Vi ser nå at markedsføringen av Aure som hytte og fritidskommune, via HYTTEiAURE.NO begynn...
logo

AURE KJØPESENTER BIDRAR MED 15.000 KRONER INN I PROSJEKTET HYTTEiAURE.NO

Senterleder ved Aure Kjøpesenter, Gunnar Strand, sier de gjør dette fordi de innser hvor viktig hytteturismen er for Aure generelt, og kjøpesenteret spesielt. Økt hyttebygging vil komme hele kommunen ...
logo

Om HYTTEiAURE.NO

HYTTEiAURE.NO er først og fremst en nettside for presentasjon av tomteområder i Aure, beregnet for fritidshus-bebyggelse. Videre har siden menyer for opplevelser, overnatting og hyttetjenester, som vi...
logo

17 nye fritidsboliger i 2015

I 2015 ble det søkt om / igangsatt bygging av 17 nye fritidsboliger i Aure. Noe som tyder på at markedet er i ferd med å ta seg opp. De beste tomtene blir tatt først, så  dersom du ønsker deg hytte i ...