Støttepunkt (10)

Melland Fort "Stutzpunkt Melland"

Melland Fort ble opprettet vinteren -43 -44. Stedet er et yndet friluftsområde, for picnic og naturopplevelser, og har direkte adgang til "Jutulholet". Tilrettelagt for rullestolbrukere. 

 

 


 

Støttepunkt (1)

 Bygging av jernbanebrua over innmarka på Finset våren 1944. Russiske fanger i arbeid, under tysk kommando.