_DSC0007

Aure, Møre og Romsdals største hyttekommune

Aure er Møre og Romsdals største hyttekommune med sine ca. 1350 fritidsboliger. Fra nord til sør i kommunen er det regulert betydelige områder til fritidsbebyggelse. VELKOMMEN TIL AURE! 


Fakta om Aure

Aure kommune ligger nordvest i Møre og Romsdal fylke og grenser mot nabokommunene Smøla i Nordvest, Kristiansund i sørvest, Halsa i sør og til Hitra og Hemne kommune i Sør Trøndelag fylke.

Gjennomgående riksveg er RV 680. Via Imarsundprosjektet har Stabblandet og Tustna bruforbindelse til resten av Aure Kommune.
Reisetiden fra Aure sentrum til regionsenteret Kristiansund med bil er i dag ca. 1 time og 15 min og til Trondheim ca. 2 timer. For å komme til Kristiansund må en benytte ferge på strekningen Tømmervåg-Seivika (overfartstid ca. 25 min)

Det er også hurtigbåtsamband fra Kjørsvikbugen til Kristiansund (ca. 1 time og 20 min) og til Trondheim ca. 2 timer og 20 min) Kristiansund lufthavn Kvernberget ligger 5-10 minutters kjøring fra Seivika fergekai.

Ytterligere informasjon om Aure finner du på Aure kommune sine nettsider og på Aure.Info

 


 

_DSC0283

Natur og friluftsliv

Aure er en typisk kystkommune med en særlig vakker skjærgård, men også med flotte høye fjell som stiger over 900 meter rett opp fra sjøen. Vi har flotte turmuligheter med flere stier opp til topper med utrolig utsikt over hav og fjorder.

Med en kystlinje på hele 477 km gir dette helt unike muligheter for sportsfiske både fra land og båt, i tillegg til fiske etter ferskvannsørret. Fiskekort selges for en del av fiskevatna i kommunen. På en og samme dag kan du nyte lunsjpakken 900 meter over havet, for så to timer senere stå i sjøkanten og fiske din egen sei til et deilig måltid.

Eller du kan nyte late dager i et naturskjønt skjærgårdsmiljø med idylliske viker og sund, og et yrende båtliv sommers tid.

Vi har flere populære båthavner med gjestebrygger, serveringssteder og overnattingsmuligheter. Her kan nevnes kjente steder som Lurvika, Mjosundet, Vihals og Ringholmen.

KNTs nyeste vandrerute - Fjordruta går fra hytte til hytte gjennom Aure.

Aure er også kjent for sin store hjortestamme. Vårt mangfold innen dyreliv samt de jaktmulighetene som finnes her trekker mange jegere til kommunen hvert år.

 


 

Kulturhistorie

Klippfiskproduksjonen i Norge har sin opprinnelse fra Tustna. Det var nederlenderen Jappe Ippe som ved kongelig resolusjon den 11. august 1691 fikk privilegium "paa at handle med fisk fra Trondheim som paa en sær maade skal salties og haandteris"

På holmer og berg på og utenfor Tustna etablerte Jappe Ippe en, etter den tiden, storstilt produksjon av klippfisk. Det er fra mange hold blitt påpekt at denne produksjonen er å anse som den første industrielle produksjon i Norge der fisk var råstoff.

Fra Norheim går det kabelferge til Solskjel, som er et slagsted hvor Harald Hårfagre holdt to store slag før han beseiret småkongene på Møre og fikk Møre og Romsdal lagt under det riket som han samlet, og som fikk navnet Norge